Trysky pro zemědělství

Trysky pro postřik sadů a vinohradů

Velikost:
ID90
ID90

ID 90 - protiúletová s přisáváním vzduchu

Úhel: 90°
Materiál: keramika
Tlak: 3 - 20 bar


 • Vysoce protiúletová
 • Aplikace ochranných prostředků a růstových regulátorů pro prostorové kultury s rosiči s/bez podpory vzduchu
 • Jednoduše vyjimatelný keramický injektor
 • Velikosti viz dávkovací tabulka

Velikost:
IDK90
IDK90

IDK 90 - kompaktní protiúletová s přisáváním
vzduchu

Úhel: 90°
Materiál: keramika
Tlak: 2 - 20 bar


 • Při tlaku 2 - 8 bar vysoce protiúletová
 • Aplikace ochranných prostředků a růstových regulátorů pro prostorové kultury s rosiči s/bez podpory vzduchu
 • Malé rozměry (pouze 22mm dlouhá)
 • Velikosti viz dávkovací tabulka

Velikost:
AD90
AD90

AD 90 - protiúletová tryska

Úhel: 90°
Materiál: keramika
Tlak: 2 - 20 bar


 • Při nižších tlacích protiúletová
 • Aplikace ochranných prostředků a růstových regulátorů pro prostorové kultury s rosiči s/bez podpory vzduchu
 • Velmi malé rozměry
 • Velikosti viz dávkovací tabulka

Velikost:
TR
TR

TR - tryska s paprskem dutého kužele

Úhel: 80°
Materiál: keramika
Tlak: 8 - 15 bar


 • Dobré pokrytí díky paprsku tvaru dutého kužele
 • Aplikace fungicidů, insekticidů, růstových regulátorů a akaracidů s rosiči s/bez podpory vzduchu
 • Použití pro prostorové a speciální kultury nebo v zahradnictví
 • Možno také pro plošný postřik
 • Velikosti viz dávkovací tabulka

Velikost:
ITR
ITR

ITR - tryska s paprskem dutého kužele s přisáváním
vzduchu

Úhel: 80°
Materiál: keramika
Tlak: 10 - 30 bar


 • Silně protiúletová
 • Aplikace fungicidů, insekticidů, růstových regulátorů a akaracidů s rosiči s/bez podpory vzduchu
 • Použití pro prostorové a speciální kultury nebo v zahradnictví
 • Možno také pro plošný postřik
 • Velikosti viz dávkovací tabulka